WONEN IN EEN FAMILIEHUIS

Een nieuw initiatief biedt mogelijkheden voor vernieuwende ideeën. In ons nieuwe huis werd er door ouders creatief en intens nagedacht over wat nou eigenlijk het droomhuis voor hun kind zou kunnen zijn. Met hoeveel medebewoners zou het voor hen fijn zijn te leven en hoe zou de sfeer voor hen goed en fijn kunnen zijn etc.

Vanaf het moment dat hun kind met een verstandelijke beperking geboren werd had het een belangrijke plaats in zowel het leven van de ouders als ook in dat van de andere kinderen in het gezin. Met alle liefde, zorg en aandacht werd het kind omringd en grootgebracht. En net als voor iedereen is het dan ook voor deze bewoners logisch dat ze op een gegeven moment ‘op zichzelf’ gaan wonen, met de juiste begeleiding.

Bij het wonen met een kleine groep mensen met wie lief en leed gedeeld wordt is het fijn om dan ook de andere familieleden van de medebewoners te leren kennen en te weten over wie de bewoner het heeft in verhalen en nieuwtjes. En omgekeerd is het voor de familie fijn de huisgenoten van je kind, broer of zus, of evt. neef of nicht, beter te leren kennen. Daarom is er bedacht om de familie in de weekenden te betrekken bij het wonen. Zo leert de familie naast de andere bewoners tevens de begeleiding beter kennen en vice versa en heeft ook de begeleiding meer ruimte en mogelijkheden.

Elk weekend is er naast een begeleider een familielid (of meerdere familieleden) van een bewoner aanwezig. Deze familieleden nemen deel aan het leven in het huis; ze koken en eten mee, doen mee met spelletjes, gaan mee naar het voetballen of de hockey of het hardlopen, verzinnen uitjes op het gebied van kunst en cultuur, natuur of anderszins leuk, leerzaam en gezellig. Met zes bewoners betekent dat dat er elke zes weken een familie van een van hen zorgt voor de invulling hiervan. Dit versterkt het gevoel door de familie omringd en omarmd te worden en geeft daarnaast verfrissing en nieuwe dynamiek met hopelijk veel fijne momenten wederzijds. Zo wordt het huis een groot familiehuis.