HET FYSIEKE HUIS

Vanwege de oprichting van het familiehuis is er naast de zes huisjes voor de bewoners een extra huisje nodig voor de familie die in het weekend meedraait in het hele gebeuren. Uiteraard is er tevens een ruimte nodig waar de begeleider die nachtdienst heeft kan overnachten. Daarnaast is er een gezamenlijke ruimte nodig waar samen wordt gekookt en gegeten en samen wordt opgeruimd, televisie wordt gekeken, spelletjes worden gedaan, geknutseld wordt, gedanst, feest gevierd, gasten worden ontvangen, gepraat of gewoon ‘gechild’.

Ieders huisje dient levensloopbestendig te zijn, wat wil zeggen dat er al bij de start rekening wordt gehouden met de ouder wordende bewoner die wellicht in de toekomst hulpmiddelen als een rollator of rolstoel nodig heeft. De juiste eisen en formaten hieraan verbonden zijn reeds in de tekeningen verwerkt.

Het liefst zien we dat in de vorm van een hofje, ofwel vierkant, danwel rond of ovaal. De huisjes kunnen dan los van elkaar staan of deels of geheel geschakeld zijn. Door de huisjes op deze manier te plaatsen ontstaat er een soort van binnentuin. Dit geeft een beschermd, veilig gevoel en versterkt zo het idee van het familiehuis. Langs de huisjes kan een soort van doorlopende veranda met overkapping worden gecreëerd waardoor de bewoners zich ten allen tijde droog naar de gezamenlijke ruimte kunnen begeven en de begeleiding droog overkomt bij wanneer zij zorg bij de bewoners gaan brengen. De binnentuin geeft mogelijkheden om samen te eten en te verblijven.

Naast deze ruimten is er uiteraard een ruimte nodig voor de fietsen en andere vervoersmiddelen. Daarnaast zouden allen het fijn vinden in het kader van de duurzaamheid een eigen moestuin te kunnen aanleggen en bij voorkeur in bakken van steen, zodat het makkelijk en netjes onderhouden kan worden. Dit zou wellicht aan de buitenzijde geplaatst kunnen worden. Tevens is er een wens voor een kippenren voor de eigen eitjes. Mocht er dan ook nog ruimte zijn aan de buitenzijde voor een basketball-net en een jeu de boules-baan (die tevens mogelijkheden geeft voor contacten met buren) wordt de droom steeds meer werkelijkheid.

Onze familie-groep heeft oog voor het milieu en vindt duurzaamheid belangrijk. Wij vinden het dan ook belangrijk om zoveel mogelijk energieneutraal te bouwen en leven en staan open voor vernieuwingen.