VRIJWILLIGERS

In ons familiehuis vervullen vrijwilligers een belangrijke rol. Zij zijn een waardevolle aanvulling op de aanwezige begeleiding, ze zorgen voor extra hand-en spandiensten en kunnen hun energie, tijd, know-how en ideeën volop inzetten ten behoeve van de bewoners en dit prachtige initiatief.

Of het nou gaat om samen boodschappen doen, spelletjes, samen eten, contact leggen met buren, kaartjes sturen naar jarigen, meegaan met uitjes, meegaan naar de dagaktiviteiten om te ondersteunen in allerlei uiteenlopende activiteiten als taarten maken, de tuin en moestuin onderhouden, ieder heeft zijn/haar vaste tijden in het woonhuis, tijdens de dagaktiviteiten of anderszins.

Dit alles gaat in goed overleg zodat een ieder zijn kwaliteiten en passie kan inzetten en omgekeerd ook kan genieten van het samenzijn en samendoen. Zo bouwen we een fijn team op van mensen die de bewoners als het ware ‘omarmen’, mensen die er voor onze bewoners zijn zodat zij zich beschermd voelen en tevens extra gesterkt om ook deel te nemen aan de maatschappij. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat het fijn is om deel uit te maken van zo’n team vrijwilligers.

Onze vrijwilligers bieden wij voor aanvang een soort van opleidinkje zodat zij onze manier van werken en omgaan met de bewoners helder hebben. Tevens bieden we een bhv-cursus en een kleine vergoeding.

Lijkt het je/u leuk deel te gaan uitmaken van ons vrijwilligersteam voel je dan welkom contact op te nemen. De contactgegevens kunt u op onze contactpagina vinden.