SPONSOREN

STICHTING OUDERINITIATIEF

SAMEN HEEL STERK

ouders

broers/zussen

bewoners

Woningen

Een ouderinitiatief waarbij vanuit de wens van drie ouderparen een klein familiehuis opgericht wordt voor hun kind met een beperking.

STICHTING OUDERINITIATIEF SAMEN HEEL STERK

Stichting Ouderinitiatief Samen Heel Sterk is ontstaan uit de wens van drie ouderparen een klein familiehuis op te richten voor maximaal 6 bewoners met een verstandelijke beperking, zodat hun kinderen Ellen, Elmer en Jack, en nog drie bewoners, een liefdevol, veilig, warm, innovatief, ontwikkelingsgericht, duurzaam thuis hebben waar zij samen kunnen wonen en leven, lief en leed delen en zich omringd weten door fijne begeleiding, familie en vrienden, zich gelukkig voelen en zich maximaal kunnen ontplooien.

MISSIE EN VISIE

Samen Heel Sterk heeft als missie zes mensen met een verstandelijke beperking een liefdevol, veilig, innovatief ‘familiehuis’ te bieden waar zij op basis van gelijkwaardigheid en respect, met empathie, humor en alertheid begeleid worden, als basis voor hun welbevinden.

WONEN IN EEN FAMILIEHUIS

Een familiehuis klinkt bijzonder en dat is het ook! Het is vernieuwend, en toch heel gewoon. Onze bewoners maken deel uit van warme gezinnen waar naast de ouders ook de broers en zussen zeer betrokken waren en zijn. Hoe mooi en logisch is het dan dat deze betrokkenheid doorgang kan vinden in dit huis en naast het eigen familielid uitgebreid wordt naar de andere leden van de nieuw gevormde groep mensen die bijna als familie bij elkaar wonen?

BEWONERS

Vrienden zijn de familie die je zelf uit kunt kiezen.

JACK BOLT

ELLEN RAUWS

HET FYSIEKE HUIS

De grote wens van de bewoners en de familie is om het wonen vorm te geven in een eigen ‘klein huisje’ voor iedere bewoner, al dan niet geschakeld, het liefst in een soort hofje, en uiteraard zo energieneutraal mogelijk en klimaatadaptief.

TEAM

Voor ons familiehuis zoeken wij enkele bevlogen, enthousiaste teamleden die zich kunnen vinden in onze visie en deze onderschrijven en passen bij onze manier van werken en met elkaar omgaan en dus in het profiel dat we hebben opgesteld. Van harte hopen we dat als je geïnteresseerd bent om deel te worden van ons familiehuis je contact opneemt en ons voorgestelde profiel opvraagt.

VRIJWILLIGERS

In ons familiehuis vervullen vrijwilligers een belangrijke rol. Zij zijn een waardevolle aanvulling op de aanwezige begeleiding, ze zorgen voor extra hand-en spandiensten en kunnen hun energie, tijd, know-how en ideeën volop inzetten ten behoeve van de bewoners en dit prachtige initiatief.

BESTUUR

Het bestuur van Stichting Samen Heel Sterk bestaat uit zowel ouders als broers en zussen. Hierbij wordt gewerkt met ‘buddy’s’. Elke bestuursfunctie wordt door een ouder bekleed en ondersteund door een broer of zus.

DAGACTIVITEITEN

Iedere bewoner van het familiehuis gaat overdag naar zijn/haar werk. Uiteraard heeft elke bewoner z’n eigen kwaliteiten, behoeften en verlangens en is het belangrijk dat de activiteiten daarop aansluiten. Aangezien ons familiehuis ontwikkelingsgerichtheid ook hoog in het vaandel heeft is het fijn als ook dat aspect daarin verweven is naast plezier, genot en voldoening in je werk vinden.

VRIENDEN VAN DE STICHTING

Vrienden hebben voor ons enorm veel toegevoegde waarde! Zij zijn belangrijk voor ons allen behoren eveneens tot de groep van mensen die de bewoners omringt. Zij omarmen, naast de bewoners, het hele project met al z’n prachtige doelstellingen en helpen mee deze te verwezenlijken.

CONTACT

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u ons sponsoren? We nodigen u van harte uit om contact op te nemen en met ons in gesprek te gaan.